Successful Risk Management Training

Türk Ticaret Kanunu’nun 375’inci maddesi şirketlere “iç denetim ve risk yönetimi” birimleri kurma zorunluluğu getirmektedir. Risk komitesi kurmayan şirket bağımsız denetçiden olumlu rapor alamayacağından, şirketi tehlikeye sokacak bir sonuç doğduğunda yöneticiler sorumlu olarak tazminat ödeyeceklerdir.

Kimler Katılmalı

Girişimciler, İş Geliştirme Uzmanları, Proje Yöneticileri, Proje Ekip Üyeleri, Risk Yönetimini gerek iş hayatında gerekse özel yaşamına başarıyla uygulamak isteyenler.

Gerek iş yaşamınızda, projelerinizde ve gerekse günlük yaşamınızda başarının anahtarı olan “etkin ve pratik Risk Yönetimi” tekniklerinin hayata geçirilmesi yöntemlerinin öğrenilmesi.

 • Risk Yönetimi nedir? Neden Başarılı Risk Yönetimi?  - 1 saat
 • Kuruluşumda Risk Yönetimi Standartlarını nasıl belirlerim? – 1 saat
 • Risk Yönetimi Sistematiği – 3 saat
  • Risk Yönetiminin Planlanması, Risk Komitesinin oluşturulması,,
  • Risklerin belirlenmesi,
  • Risk azaltıcı etkinliklerin planlanması, uygulanması, izlenmesi,
  • Risklerin ölçülmesi,
 • Başarılı Risk Yönetimi için örnek uygulama ile grup çalışması. – 1 saat

Toplam 6 saat

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form