Savunma Sanayii Offset ve Yan Sanayi Uygulamaları Sempozyumu

ANSAF’10

Savunma Sanayiinde Offset ve Yan Sanayi Uygulamaları Sempozyumu - 2 Ekim 2010

Proje Yönetim Derneği Sn. Filiz Eser’in Sempozyum açılış konuşması

Sayın Başkanım, Sayın Müsteşar Yardımcım  Değerli Katılımcılar;

Ankara Sanayi Odası tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ANSAF kapsamında, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Derneğimizin düzenlediği “Savunma Sanayiinde Offset ve Yan Sanayi Uygulamaları” konulu Sempozyuma hoşgeldiniz diyor Proje Yönetim Derneği adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bir düşünce kuruluşu olarak 23 Ekim1995 ‘te kurulan derneğimizin temel amacı, Türkiye’de Kamu ve Özel sektör kuruluşlarında Proje Yönetim anlayışının temellerinin yerleşmesine, gelişmesine ve bu anlayışın uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, hem kendi bünyesinde, hem de çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitim ve seminerler düzenlemekte, böylece proje yönetimi konusunda ortak dil, düşünce ve anlayış birliği geliştirilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu faaliyetlerin yanısıra, uluslararası PMP (Project Management Professional) Sınavına Hazırlık Eğitimleri ve buna paralel olarak gerekli standartları oluşturarak Proje Yöneticisi Sertifika Programları düzenlemektedir. Bugün itibariyle  378 kişi Proje Yöneticisi sertifikasına sahip bulunmaktadır. Sertifika alanların dağılımına bakıldığında SSM ve Savunma Sanayii Şirketlerinde çalışan kişilerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. PMI’ın sınavlarına girerek PMP sertifikası alan birçok kişi de şu an Derneğimiz bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Derneğimizin, Savunma Sanayiimizin gelişimine katkı sağlayacak bu etkinliğin, gerek organize edilmesinde, gerekse sunum ve moderatörlüğünde görev almasından gurur duyuyoruz.

Bu sempozyum kapsamında “Savunma Sanayiinde Offset” ve “Savunma Sanayiinde Yan Sanayi” uygulamaları konularında; Müsteşarlık, Ana Yüklenici ve KOBİ ler bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunacaklardır. Ayrıca sürecin daha verimli işlemesi için ihtiyaç ve beklentilerini ortaya koyacaklardır.

Sempozyum süresince yapılacak oturumlarda, Türk Savunma Sanayiinin daha da güçlenmesi için ilgili taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin imkanları araştırılacak, karşılıklı ihtiyaçlar ve geleceğe yönelik iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkması sağlanacaktır.

İlk oturumda  Savunma Sanayiinde Offset ve Yan Sanayi Uygulamaları hakkında bilgi verilecektir.

İkinci oturumda Ana yüklenici Firma ve KOBİ temsilcilerinin konuşmaları yer alacaktır.

Sempozyumun başarılı olması dileğiyle, bize bu etkinlikte yer alma fırsatını veren  Ankara Sanayi Odası’na ve  Savunma Sanayii Müsteşarlığı’na teşekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım.

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu