Bilişimde Riskler Nereye Kadar - TBD Bilişim 2008

Gelişen teknoloji, artan ihtiyaçlar, başdöndürücü hızla büyüyen küresel pazar ekonomisi, diğer sektörlerin yanısıra Bilişim sektöründe de büyük fırsatları beraberinde getirmektedir. Büyük fırsatlar beraberlerinde tehlikeleri de barındırmaktadır. Risklerin farkında olmak, onlardan korunmak hatta faydaya dönüştürülmesi başarılı bir Risk Yönetimi ile mümkündür. Risklerden kaçınamayacağımızı bilerek, risklerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir. 

Risk Yönetim sürecinin amacı, ürünün veya projenin yaşamı süresince hedeflerine ulaşmasında ki olumsuz etkileri hafifletebilmek için, gerekli olan risk önleme aktivitelerinin belirlenip planlanabilmesi için potansiyel problemlerin oluşmadan önce tanımlanmasıdır. Süreç, risklerin tanımlanmasını, önceliklendirilmesini, risk azaltma tekniklerini, beklenmedik durum planlarının oluşturulmasını, riskleri ölçümleyebilmek için parametrelerin tanımlanmasını, gerektiğinde beklenmedik durum planlarının uygulanmasını kapsar.

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu