Dijital Dönüşüm ama Nasıl? - TBD 35. Ulusal Bilişim Kurultay Bildirisi

Günümüzde; hızla değişen piyasa koşulları, baş döndürücü hızla artan teknolojik gelişmeler, değişen müşteri ihtiyaçları, iş yapış biçimlerimizi hızla değiştirmemizi ve dijital dönüşümü zorunlu hale getiriyor.

 

“Dijital Türkiye” hedefi doğrultusunda da ülkemizde ekonomik ve sosyal hayat ile kamudaki hizmetlerin dijital dönüşümü için çalışmalar başlatılmış olup, dijital dönüşüm ile kamudaki hizmetlerin de hızlandırılıp, bürokratik süreçlerin sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

 

Değişimin çok hızlı ve sürekli olması nedeniyle, değişen koşullara hızlıca cevap verebilme zorunluluğu olan dijital dönüşüm, organizasyonların Çevik İş yapış modellerini benimsemesini ve bu sayede müşteri ve piyasa beklentilerini zamanında algılayarak, ihtiyaca uygun ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlayacak çözümler üretmelerini mümkün kılar.

 

Proje bazlı çalışmalarda Çevik Proje Yönetimi tekniklerinin, operasyon bazlı çalışmalarda Çevik İş Modellerinin benimsenmesi ile yenilikçi(inovatif) yaklaşımlarla , yüksek müşteri memnuniyetini sağlayacak çözümler oluşturması gerekmektedir.

 

Çevik yaklaşımlar, geleneksel iş yapış modellerine göre daha hızlı ve daha az maliyetle gerçekleştirilen süreçleri öngörür. Geçtiğimiz yıllarda, küçük çaplı projeler için öngörülen çevik yaklaşımlar, günümüzde her ölçekte proje ve organizasyon için oluşturulan iş modelleriyle gücünü ve geçerliliğini ispatlamış durumdadır.

 

Makalede, organizasyonların çevik yaklaşımları kullanarak dijital dönüşümü hayata geçirmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Makalenin tamamı-65. sayfada

 

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu