Projelerde Fayda Yönetimi - Proje Yönetim Dünyası Dergisi 18. Sayı

Projeler, bir ihtiyaçtan yola çıkılarak gerçekleştirilen değer yaratma basamaklarından oluşan, kapsam, zaman, kaynak ve maliyet kısıtları bulunan özgün aktiviteler bütünüdür. Projenin gerekçesi sayılan ihtiyaç, bir işletmenin pazar genişletmesi gibi finansal kaynaklı olabileceği gibi, toplumsal, çevresel ve teknolojik problemlerden de ortaya çıkabilir.

https://pbs.twimg.com/media/DrZL9IOX4AEmXTv.jpg:largeİhtiyaçların sınırsız, kaynaklarımızın ise çok sınırlı olması gerçeğini göz önüne aldığımızda, proje seçiminde öncelikle projeyi doğuran ihtiyaçları iyi analiz etmemiz ve projeden sağlanacak maksimum faydayı iyi öngörebilmemiz gerekmektedir. Proje öncesi çalışmalarda sıkça rastlanan yanılsamalardan birinin, ihtiyacı doğuran tüm problemleri, kaynaklarımızı çok fazla düşünmeden çözme isteğiyle yola çıkılması sonucunda yaşanabilen başarısızlıklar olduğunu gözlemlemek mümkündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir projenin diğerine tercih edilmesi ne şekilde yapılıyor? Gerçek hayatta zaman zaman, pek çok kurumda proje seçim kararları maalesef rastgele veriliyor. Projenin, yöneticinin ilgi duyduğu bir alanda olması, sektörde çokça yapılan benzer/moda projelerin bulunması, gibi pekçok faktör kararda rol oynayabiliyor.

Proje kararı öncesinde, projenin çıktılarından beklenen faydanın iyi analiz edilmesinin öneminin yanısıra, proje başlangıcından, kapanış aşamalarına kadar faydanın izlenmesi, kontrolü ve faydanın önüne geçmesi muhtemel, potansiyel risklerin yönetilmesi büyük önem taşır. Faydanın, proje öncesinde tanımlanması, izlenmesi, kontrolü ve düzeltici etkinliklerin bir plan dahilinde yapıldığı çalışmalar bütünü ise Fayda Yönetimi(Benefit Management) olarak adlandırılmaktadır.

Makalenin tamamı

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu