Yazılım Süreç İyileştirme Macerası - Bilkent Üni.

Bu dökümanda yazılım geliştirme grupları tarafından gerçekleştirilecek, süreç iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi sağlanacaktır. Süreç iyileştirme hedefleri, yöntemleri ve modelleri konusunda bilgi verilecektir. Yazılım süreç alanları hakkında kısa bilgilendirme ve örnek bir süreç iyileştirme çalışmasının uygulama adımları anlatılacaktır.

1. GİRİŞ

Yapılan birçok ciddi araştırmada yazılım projelerinin büyük bir bölümünün başarısızlıkla sonuçlandığı veya proje başlangıcında öngörülen zaman ve kaynak maliyetlerinin çok üstünde maliyetlerle tamamlanabildiği görülmektedir. 
Bu durum, gerek yazılım üreten bilişim organizasyonları gerek se yazılım proje tedarik makamları tarafından istenmeyen ve değeri asla tam olarak ölçülemeyen zaman, kaynak, prestij kaybına yol açmaktadır. Söz konusu kayıplar ülke ekonomisi için de büyük öneme sahiptir. Yazılım projelerinin uygun kestirimlerle planlanması ve proje kapanışına kadar öngörülen zaman ve kaynak maliyetleri ile tamamlanabilmesi, yazılım süreçlerinin uygulanma performansıyla yakından ilgilidir. 
Ölçülebilir ve kuruma uygun süreçlerin oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesinin amaçlanması organizasyonlar için hayati önem taşımaktadır. Sürekli iyileştirme perspektifinden bakış, kurum için sürekli değişim ve gelişimi beraberinde getirir.

2.    Yazılım projelerinde süreç temelli  başlıca sorunlar 
Yazılım projelerinin gerçekleştirilmesinde tespit edilen süreç temelli sorunların bazıları aşağıda sıralanmaktadır; 

 • Proje gerçekleştiriminde uluslararası kabul gören süreç modellerinin referans alınmaması. 
  • Zorunluluk olmadıkça süreç standartlarına uyulmuyor. 
  • Süreçlerin uygulanmasının zaman ve kaynak maliyetini arttırdığı düşünülüyor. 
 • o        Projelerde performans ölçütleri ve analiz yöntemleri, nesnel olarak belirlenemiyor. 
  • Sonuçta ölçülemeyen süreçlerin iyileştirilmesi mümkün olamıyor 
  • Proje planlama kestirimleri için metrik havuzu oluşturulamıyor. 
 • Teknik bilgi birikimi paylaşılamıyor, kurumsallaşamıyor, 
  • Kurumsallaşamayan bilgi kaynak kaybıyla birlikte kayboluyor. 
 • Proje ekiplerinde roller ve sorumluluklar yeterince net olamıyor. 
  • Yazılım gereksinimlerinin belirlenmesi ile tasarıma aktarılması bazen birbirinden çok kopuk bazen de çok fazla birbirine geçmiş oluyor, her iki durum da sakıncalı. 
  • Gereksinimlerin net olarak belirlenmemesi proje kapsamında ve kabul aşamasında ciddi sorunlara yol açabiliyor. 
 • Küreselleşme ve rekabet koşullarının ağırlaşması nedeniyle uyulması gereken standartların çeşitlenmesi. 
  • Bu durumda standartlara uyum zaman zaman güçleşiyor.

3.    Süreç Modelleri 
Bir yazılım sistemin edinilmesi, geliştirilmesi ve bakımı için kullanılan süreçlerin nitelikleri büyük önem taşımaktadır. 
Süreç modelleri, etkin süreçlerin özelliklerini tarif eden pratik kümelerdir. Önerilen pratiklerin etkinlikleri deneyimlerle kazanılmıştır. 
Süreç modelleri ile aşağıdaki kazanımlar elde edilebilir; 

 • Projelerde zaman ve kaynak maliyetini olumsuz yönde etkileyen temel sorunlar azaltılabilir, giderilebilir.              
 • Tecrübe paylaşılır, 
 • Sektörde ortak dil oluşturulur, 
 • Kurumsal stratejilere uyulması kolaylaşır, 
 • Performans ve ilerleme gerçek anlamda ölçülebilir, değerlendirilebilir ve iyileştirilebilir. 

 

 

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu