AB Sözleşme Yönetimi - PRAG Kuralları Eğitimi

Avrupa Birliği Müktesebatı (acquis communautaire), temel Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, yönerge vs.) yer alan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir.

PRAG (Procurement Rules & Procedures) sözleşme yönetimi kuralları ile gerek hibe başvuruları, ihale koşulları ve sözleşme yönetimi kurallrı belirlenmiş olup. Tüm AB proje sözleşmeleri sözkonusu kurallarla tabidir

Eğitim içeriğinin hazırlanmasında, PRAG 2018 version 2.0 esas alınmıştır.

.Eğitimin Amacı

AB Hibe Programlarından en üst seviyede oranda fayda sağlanabilmesi için, proje hazırlama, değerlendirme ve sözleşme aşamalarında uyulması gereken kuralların detaylı olarak açıklanması,

AB programları kapsamında belirlenen uygulama usul ve esaslarının yanında proje hazırlama ve proje yönetimi konularında bilgi ve tecrübelerin aktarılması.
     
Eğitim programı toplam (1 gün) 8 ders saati olarak planlanmıştır.
 
Kimler Katılmalı

Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar. AB Hibe tekliflerinin değerlendiricileri ve Proje Yürütücüleri. AB Hibe Programlarından yararlanabilecek, projeler konusunda atılım yapmak isteyen şirketler, belediyeler, valilikler, kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar, sendikalar, diğer sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, üniversiteler v.s. gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri, yöneticileri, proje sorumluları ve/veya adayları, bu konuda kendini geliştirmek isteyenler.

 • AB Hibe ve Hibe Programları ile Genel İşleyişi
 • PRAG Tedarik Kural ve Prosedürleri (PRAG Procurement Rules & Procedures)
  • Giriş ve Kapsam
  • Temel Kurallar
   • Yönetim modları
   • Hibe sürecine katılım
   • Kısıtlar
   • Hibe sözleşmelerine başvuru
   • Sözleşme prosedürleri
   • Sözleşme değeri
   • Teknik şartnameler
   • Değerlendirme komitesi
   • Sözleşmenin kazanımı
   • Sözleşme değişiklikleri
   • Uygunluk (Eligibility)
  • Servis Sözleşmeleri (Service Contracts)
  • Destek Sözleşmeleri (Supply Contracts
  • İş sözleşmeleri
 • Hibeler

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu