Konfigürasyon Yönetimi Eğitimi

Bilişim alanında faaliyet gösteren kurumlarda “CMMI Modeline Uygun olarak Konfigürasyon Yönetimi Sürecinin Geliştirilmesi-İyileştirilmesi” çalışmalarına yol göstermek amacıyla gerekli temel bilgiler ve deneyimler paylaşılacaktır,  konular karşılıklı etkileşime dayalı olarak ele alınacaktır.

Özellikle Bilişim Teknolojileri(BT) alanında faaliyet gösteren organizasyonlarda Yazılım Sistemleri, Modüller, Alt birimler ve ilgili dokümanlardan oluşan konfigürasyon maddelerinin ve ürünün bütünlüğünün korunması ve değişikliklerinin kontrol edilmesi için gerekli yöntem ve metodolojiler üzerinde durulacaktır.

Çalıştay, BT organizasyonlarındaki, Kalite Yöneticileri, Konfigürasyon Yöneticileri/Uzmanları, Süreç İyileştirme ekip üyeleri başta olmak üzere tüm proje ekip üyelerine yöneliktir.

Eğitim programı 12 ders saati olarak planlanmıştır.
 
Eğitim, BT organizasyonlarındaki, Kalite Yöneticileri, Konfigürasyon Yöneticileri, Süreç İyileştirme ekip üyeleri başta olmak üzere tüm proje ekip üyelerine yöneliktir. 

Eğitim süresince “Konfigürasyon Yönetimi” süreci, “örnek bir kurgu”  içinde ele alınarak örneklenecektir.

 • Giriş
 • Konfigürasyon Yönetim Planının oluşturulması
 • Konfigürasyon Birimlerinin Tanımlanması
 • Konfigürasyon Yönetimi Araçları ve Konfigürasyon Kütüphanesi
 • Sürüm Planları
 • Değişiklik Yönetimi
 • Anahatlar
 • Konfigürasyon ve Değişikliklerin Kontrolü
 • Konfigürasyon Durum Raporlanması
 • Konfigürasyon Denetimleri
 • Yayımlama
 • Sürecin Değerlendirilmesi

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu