Ölçümleme ve Analiz Eğitimi

Bilişim alanında faaliyet gösteren kurumlarda “CMMI Modeline Uygun olarak Ölçümleme ve Analiz Sürecinin Geliştirilmesi-İyileştirilmesi” çalışmalarına yol göstermek amacıyla gerekli temel bilgilerin ve deneyimlerin aktarılması planlanmaktadır, konular karşılıklı iletişime dayalı bir çalıştay kapsamında ele alınacaktır.

Çalıştayda özellikle;

  • Metriklerin tanımlanması ,
  • Metriklerin toplanma yöntemleri,
  • Ölçüm sonuçlarının analiz edilmesi

konuları üzerinde durulacaktır.

Çalıştaya katılım sonucunda, Ölçümleme ve Analiz altyapısının oluşturulması ve sürecin yönetilmesi amacıyla, izlenecek yöntemler ve bu yöntemlerin hayata geçirilmesi konusunda bilgi sahibi olunacaktır.

Çalıştay programı 1 gün (6 saat) olarak planlanmıştır.

Eğitim, BT organizasyonlarındaki, Üst Düzey Yöneticiler, Proje Yöneticileri, Kalite Yöneticileri ve Proje ekip üyelerine, yöneliktir.

Eğitim süresince “Ölçümleme ve Analiz Süreci”, “örnek bir kurgu” içinde ele alınarak örneklenecektir.

  • Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetlerinin Planlanması
  • Metriklerin Tanımlanması ve Dokümante Edilmesi
  • Metrik Toplama Yöntemlerinin Tanımlanması ve Metrik Toplama
  • Toplanan Metriklerin Analiz Edilmesi
  • Analiz Sonuçlarının Raporlanması
  • Yayımlama
  • Sürecin Değerlendirilmesi

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu