Yazılım Proje Yönetimi Eğitimi- PMBOK ve CMMI Dev.

Kamu İhale Kurumu, veya özel projelerde, çoğunlukla standart format ve metodoloji kullanılması istenmektedir. Gerek Teknik Şartnamede belirtilen uygunluk kriterlerini sağlamada, gerekse kalite standartlarına(CMMI, ISO, TSE) uygunluk açısından proje yönetimi yaşam döngüsünün uygulanması proje kazanımında ve projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük öneme sahiptir.

Temel Proje Yönetimi yaklaşımı benzer olsa da Yazılım Projelerinde izlenen yaşam döngüsü farklılıklar taşımaktadır. Bu eğitim ile katılımcıların Yazılım Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü konularında bilgilenmeleri amaçlanmaktadır. 

Süre:

Eğitim programı yazılım proje yönetimi süreç alanlarını kapsayacak şekilde, toplam 12 ders saati olarak planlanmıştır.

Kimler Katılmalı:

Eğitim, Yazılım Proje Yönetimi standard ve metodolojileri konusunda bilgilenmek isteyen ve bir proje içinde yer alan kişiler. Proje Yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, proje yönetimine ilgi duyan Üniversite öğrencilerine yöneliktir.    

Eğitim içeriği CMMI Dev 1.3 modeli esas alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim süresince “Yazılım Proje Yaşam Döngüsü”, “örnek bir kurgu”  içinde ele alınarak örneklenecektir!  

Bilgi için, 312-440-8448 veya e-posta info@fidesbt.com.

"Bu eğitim programı, proje hedeflerine ulaşılmada, kalite yönetiminin katkısının önemsendiği bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. "

 1. Yazılım Mühendisliğinde CMMI modelinin uygulanması
 2. Proje Başlangıç ve Planlama
 3. Tahminleme
 4. Proje Bütçesi, Kaynak Planlaması
 5. Gereksinimlerin Yönetimi
 6. Proje Yürütme ve Kontrol
 7. Proje Dokümantasyon ve Kalite Yönetimi
 8. Risk Yönetimi
 9. Konfigürasyon Yönetimi
 10. Proje Ölçümleme Yönetimi
 11. Proje Kabul ve Kapanışı
 12. Uygulama

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu