Yazılım Proje Yönetimi Eğitimi

Günümüzde Yazılım projelerinde artan komplekslik, gereksinimlerin artması ve hızlı değişmesi, teknolojik gelişmeler, artan müşteri ihtiyaçları gibi pek çok faktör Yazılım Projelerinin başarıyla tamamlanmasında zorluklar yaratmaktadır.

Yazılım projelerinin “yaşam döngüsü”, “kalite”, “insan kaynağı”, “riskler” gibi açılardan da standart proje yönetimi yaklaşımlarıyla farklılıklar gösterir. Bu yüzden de Yazılım proje Yönetimi'nin diğer sektörlerden farklı olarak ele alınması gerekir.

Eğitimimizde yazılım projelerinin başarılı yönetimi için tüm bilinmesi gerekenler, uygulamalı olarak ele alınacaktır.

 

Süre:

Eğitim programı yazılım proje yönetimi süreç alanlarını kapsayacak şekilde, toplam 12 ders saati olarak planlanmıştır.

Kimler Katılmalı:

Eğitim, Yazılım Proje Yönetimi standard ve metodolojileri konusunda bilgilenmek isteyen ve bir proje içinde yer alan kişiler. Proje Yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, proje yönetimine ilgi duyan Üniversite öğrencilerine yöneliktir.    

Eğitim içeriğinin hazırlanmasında CMMI modeli, PMBOK kılavuzu ve Software Project Management (Bob Hughes,and Mike Cotterell)  esas alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim süresince “Yazılım Proje Yaşam Döngüsü”, “örnek bir kurgu”  içinde ele alınarak örneklenecektir!  

Bilgi için, 312-440-8448 veya e-posta info@fidesbt.com.

"Bu eğitim programı, proje hedeflerine ulaşılmada, kalite yönetiminin katkısının önemsendiği bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. "

 1. Yazılım Mühendisliğine giriş
 2. Proje değerlendirme ve program yönetimi
 3. Proje planlama
 4. Uygun proje yaklaşımına karar verilmesi
 5. Yazılım eforu tahminleme
 6. Aktivite planlanması
 7. Risk Yönetimi
 8. Kaynak tahsisi
 9. İzleme ve kontrol
 10. Sözleşme Yönetimi
 11. Yazılım ortamında insan yönetimi
 12. Takım yönetimi
 13. Yazılım kalitesi
 14. Uygulama

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu