CMMI Danışmanlığı

CMMI (Capability Maturity Model Integration - Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli);

Yenilikçi, Katma Değeri Yüksek, İç ve Dış Pazar avantajına sahip, Yüksek Kaliteli Ürün ve Hizmet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Yazılım ve Sistem Mühendisliği organizasyonlarının ihtiyaç duyduğu en iyi pratiklerin uygulanmasına rehberlik etmektedir.

Dünyada, savunma, uzay, bankacılık, bilgisayar yazılımı ve donanımı, üretim, telekomünikasyon gibi pek çok alanda  CMMI modeli uygulanmaktadır.

30 yıllık Bilişim sektörü deneyimimizle;

90'lı yılların ortalarından beri  SPICE modelinin yanısıra,  CMM ve 2000'lerin başlarında CMMI olarak adlandırılan Kurumsal olgunluk modellerinde edindiğimiz deneyimlerle pek çok kurumda CMMI medeline uygun süreç iyileştirme çalışmaları, danışmanlıklar, eğitimler ve denetim hizmetleri gerçekleştirmekteyiz. CMMI temelli Danışmanlık Hizmetlerimizi proje kapsamında ele almaktayız. Çalışmalarımızda müşteri odaklı, şeffaf, izlenebilir ve sonuç odaklı bir yol izleyerek, belgelendirme aşamasına kadar destek sağlıyoruz.

Uçtan uca çözüme yönelik, CMMI Hizmetlerimizin Kapsamı:

  • SEI (Software Engineering Institute) Onaylı CMMI eğitimleri
  • Mevcut durum analizi
  • CMMI modeline uygun, süreç iyileştirme çalışmalarına rehberlik etmek (kurum ihtiyaçlarına uygun süreçlerin tanımlanmasına ve proje çıktılarının oluşturulması)
  • Mühendislik araçlar seçimi ve uygulanmasına rehberlik
  • Ara denetimler
  • Süreç eğitimleri
  • Belgelendirmeye hazırlık, uygunsuzlukların takibi ve düzeltilmesi
  • Belgelendirme

Yukarıda sıralanan çözüm kapsamımız Kurum ihtiyaçlarına göre şekillenir.

 

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu