Çevik Proje Yönetimi Eğitimi

Organizasyonların Çevik(Agile) Proje Yönetimi disiplinlerini benimsemesi ile müşteri ve piyasa beklentilerindeki değişiklikleri zamanında algılayarak, ihtiyaca uygun ve yüksek müşteri memnuniyeti sağlayacak çözümler üretmeleri mümkün olur. Geçtiğimiz yıllarda küçük çaplı projelerde, özellikle yazılım projeleri, için öngörülen çevik yaklaşımlar, her ölçek ve sektörde ki projeler için de gücünü ve geçerliliğini ispatlamıştır. 

PMBOK Agile Practice Guide temel alınarak oluşturulan eğitim içeriğinde, Çevik yaklaşımlarla Proje Yönetimi  metodolojilerinin hayata geçirilmesine yardımcı olacak yol ve yöntemler üzerinde durulacaktır.

Bu eğitim sonunda Çevik Proje Yönetimi kavramları konusunda uygulamalı, temel bilgi sahibi olunacaktır.

Eğitim planlanması kurumsal taleplere göre veya internet ortamında da gerçekleştirilmektedir.

Eğitim dökümanı eğitim öncesinde elektronik ortamda teslim edilecektir. Eğitim sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

Kimler Katılmalı:

Eğitim, Çevik Proje Yönetimi standart ve metodolojileri konusunda bilgilenmek isteyen ve bir proje içinde yer alan kişiler, Proje Yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile, proje yönetimine ilgi duyan Üniversite öğrencilerine yöneliktir.

Eğitim süresince “Çevik Proje Yaşam Döngüsü”, “örnek bir kurgu” içinde ele alınarak örneklenecektir!

 

1. Çevik Yöntemlere Giriş

2. Yaşam Döngüsü Seçimi

3. Çevik Yöntemlerin Uygulanması

    3.1 Çevik Yöntemlere izin veren ortamın yaratılması

          3.1.1  Agile düşünce yapısı

          3.1.2  Liderlik

          3.1.3 Ekip oluşturma

      3.2  Çevik Yöntemlerle Proje Yönetimi

           3.2.1 Proje başlangıcı

           3.2.2 Çevik pratikler

          3.2.3 Güçlükler

          3.2.4 Çevik proje ölçümler

4. Organizasyonel Seviyede Proje Çevikliği

   4.1 Değişiklik Yönetimi

   4.2 Kurum Kültürü

   4.3 Sözleşme Yönetimi

   4.4 Agile ve Proje Yönetim Ofisi

 

Temel Seviye : 3 saat

İleri Seviye:     12 saat 

 

 

Toplam 12 saat

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu