Yazılım Proje Yönetimi Eğitimi-AGILE SCRUM

Günümüzde Yazılım projelerinde artan komplekslik, müşteri ihtiyaçlarının hızlı değişimi, teknolojik gelişmeler, artan pazar ihtiyaçları gibi pek çok faktör Çevik(Agile) metodolojilerin uygunlanmasını önemli bir seçenek olarak ortaya çıkarmaktadır.

İnovatif girişimler için de çevik metodolojiler vazgeçilmez bir uygulama alanı haline gelmiştir.

Yazılım projelerinin “yaşam döngüsü”, “kalite”, “insan kaynağı”, "teknoloji", “riskler”  açılarından da standart proje yönetimi yaklaşımlarıyla farklılıklar gösterir. Bu yüzden de Yazılım proje Yönetimi'nin diğer sektörlerden farklı olarak ele alınması gerekir.

Eğitimimizde yazılım projelerinin başarılı yönetimi için, Agile/Scrum metodolisine uygun  tüm bilinmesi gerekenler, uygulamalı olarak ele alınacaktır.

 

Süre: 12 saat 

Eğitim içeriği AGILE SCRUM modeli, PMBOK kılavuzu ve Software Project Management (Bob Hughes,and Mike Cotterell) kitabı esas alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim süresince “Yazılım Proje Yaşam Döngüsü”, “örnek bir kurgu”  içinde ele alınarak örneklenecektir!  

Kimler Katılmalı:

Eğitim, Çevik Yöntemlerle Yazılım Proje Yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlarda ki yöneticiler, proje ekipleri ile proje yönetimi kariyeri hedefleyen profesyonellere yöneliktir.    

Bilgi için, 312-440-8448 veya e-posta info@fidesbt.com.

"Bu eğitim programı, proje hedeflerine ulaşılmada, kalite yönetiminin katkısının önemsendiği bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. "

 1. Yazılım Mühendisliğine giriş
 2. Proje değerlendirme ve program yönetimi
 3. Çevik Yöntemler
 4. Yaşam Döngüsü Seçimi
 5. Scrum Mimarisi                                                                                             Scrum ve Agile Teknikleri;
 6. Ürün Backlog Oluşturma. - Product Owner’ın proje gereksinimlerini ve özellikleri içeren “Product Backlog” oluşturması.
 7. Product Backlog önceliklendirilmesi ve güncellenmesi.
 8. Sprint Planlama - Scrum master, product owner ve geliştirme takımının bir Sprint süresince tamamlanacak işleri planlaması,sprint hedefinin belirlenmesi, Product Backlog dan öğelerin seçilmesi, seçilen öğelerin tahmin edilmesi planlanması
 9. Sprint  -Geliştirme takımının Sprint boyunca işleri tamamlaması- Günlük Stand-Up toplantılarının düzenlenmesi- Gerektiğinde Sprint Backlog’un güncellenmesi -Sprint incelenmesi
 10. Sprint’in sona ermesinden sonra Geliştirme Takımının Product Owner ve diğer paydaşlara gerçekleşen işi göstermesi, ürün sahibinin yapılan işi değerlendirmesi 
 11.  Sprint Retrospektifi -Sprint boyunca yaşanan deneyimleri değerlendirme ve süreci iyileştirme.
 12. Defininion of Done- Bir ürün veya iş parçasının tamamlanmış sayılması için gereken kriterlerin tanımlanması(Kabul kriterleri)
 13.  Epics 
 14.  Büyük kapsamlı bir iş parçası veya bir gereksinimin işlenmek üzere Product Backlog’a eklenmesi 
 15.  Pair Programming 
 16.  Team Estimating Game -Scrum ekibinin birlikte çalışarak bir ürünün veya proje öğeleriyle ilgili tahminlerin yapılması
 17. Refactoring
 18.  Kodun incelenmesi ve iyileştirilmesi
 19.  Release Burn Down Chart Projenin izlenmesi ve kontrolu amacıyla kullanılması
 20. Release Planning-Ürünün gelecekteki sürümlerinin stratejik planlanması
 21. Sprint Burn-Down Chart - Bir Sprint boyunca gerçekleştirilen işlerin ilerlemesini kontrol
 22.  Team Agreements - Bir Scrum ekibinin çalışma tarzı, süreçleri ve beklentileri hakkında yapılan anlaşma
 23.  Technical Debts- Yazılım Geliştirme Sürecinde yapılacak hızlı bir çözümle uzun vadede problemlere yol açmasının önlenmesi
 24. Test Driven Development- Bir yazılımın geliştirilmeden önce testinin tasarlanması 
 25.  User Stories- Kullanıcıların gerçekleştirmek istrdiği işlevselliği veya gereksinimleri tanımlaması 
 26. Velocity -Sprint boyunca geliştirilen iş miktarını ölçen metrik. İş yükü.
 27. Risk Yönetimi
 28. Sözleşme Yönetimi
 29. Yazılım ortamında takım yönetimi
 30. Yazılım kalitesi
 31. Uygulama

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu