Süreç İyileştirme Eğitimi - CMMI v2.0

Eğitmen: Filiz ESER MSc., PMP®, CMMI (v2.0) Associate®, ISO 21500 Lead project Manager Trainer®

Günümüzde; hızla değişen piyasa koşulları, hızla artan teknolojik gelişmeler, değişen  müşteri ihtiyaçları; İş yapış biçimlerimizi  performans odaklı iyileştirmemizi zorunlu kılıyor.

İş yapış biçimlerimizin (süreçlerimizin) performans odaklı iyileştirilmesi ise;

  • Organizasyonumuzun perfomans ihtiyaçlarını anlamak,

  • Performans hedeflerimizi; organizasyonumuzun ihtiyaçlarına göre belirlemek, ölçmek, takip etmek ve sürekli iyileştirmek,

  • Tüm bunları yanısıra, temel yeteneklerimize odaklanmak  ile mümkündür.

Her organizasyonun kendine ait kültürü, iş yapma alışkanlıkları, nesilden nesile aktarılan yazılı olmayan kuralları vardır. Bu nedenle, her organizasyonun kendi kültürüne ve yapısına uygun bir iş modeli oluşturması gerekmektedir. Hazır iş modelleri birebir kurum ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Ancak dünyada ve ülkemizde yaygın kabul gören iyi pratiklerden oluşan modellerin rehberliğinden yararlanmak hedeflerimiz ulaşmada iyi bir yol olabilir.

Eğitimde, CMMI v2.0 modeli rehberliğinde, "Performans Odaklı Kurumsal Süreç Modeli" oluşturulmasının yol ve yöntemleri üzerinde detaylı bilgi sağlanacaktır.

CMMI (Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli); Dünyada ve ülkemizde; Bilişim, Savunma, Havacılık ve Uzay, Telekom, Sağlık, Enerji sektörlerinde uzun yıllardır yaygın şekilde kabul görmektedir. Bu yıl yürürlüğe giren CMMI Version 2.0 de, "performans iyileştirmeye"  odaklanılması ve "çeviklik” yaklaşımının güçlendirilmesi dikkati çeken en temel özelliklerdir.

Eğitim Kapsamı ve Kazanımlar:

Eğitimde ;

  1. Sürekli iyileşen performans,

  2. Kurum kültürünün gelişmesi,

  3.  Ölçümlenebilir süreçler,

  4.  Ürün/Proje maliyetlerinin düşürülmesi,

  5. Ürün/hizmet kalitesinin arttırılması,

  6. Tekrarlanan işlerle(rework) geçen zamanın azaltılması,

  7.  Öngörülen zaman ve kaynak maliyetlerindeki sapmaların azaltılması

gibi hayati kazanımlar sağlanması için izlenecek yöntemler konusunda bilgi edinilmesi sağlanacaktır. CMMI version 2.0 hakkında,  deneyime dayalı örneklerle pekiştirilen, etkileşimli bilgilendirme sağlanacak, ilaveten, CMMI 1.3 sürümünden, 2.0 sürümüne geçiş için gereken yol haritasına dair ipuçları paylaşılacaktır.

Kimler Katılmalı; Bilişim, Savunma, Havacılık ve Uzay, Bankacılık, Enerji ve Sağlık gibi kritik öneme sahip sektörler önde gelmekle birlikte, tüm sektörlerden CIO seviyesi yöneticiler, Proje yöneticileri,Süreç İyileştirme ve Kalite Yönetimi  Uzmanları, Teknik Ekipler (Sistem Mühendisleri, Analiz/Tasarım, Yazılım geliştirme uzmanları,) ve adayları.

Eğitim Süresi: 2 gün

 

 

#süreçiyileştirme #cmmi #cmmiv2.0

 1.      Giriş;

a.     İyileştirme Hedefleriniz?

b.     Performans Mükemmelliyeti & CMMI.

2.     Süreç Modeli

a.     Kategoriler, Yetenek alanları.

b.     Pratikler.

3.     Kaliteli çözümler üretme ve teslimat (DOING).

a.     Kaliteyi güvence altına almak.

                                                    i.     Gereksinimlerin Yönetimi ve Geliştirilmesi.

                                                   ii.     Kalite Güvence.

                                                  iii.     Doğrulama, geçerleme.

                                                  iv.     Eş gözden geçirme.

b.     Mühendislik ve Ürün geliştirme.

                                                    i.     Teknik Çözümler.

                                                   ii.     Ürün entegrasyonu.

c.      Hizmet Yönetimi ve Teslimatı.

                                                    i.     Hizmet sistemi geçişi.

                                                   ii.     Hizmet teslimatı.

                                                  iii.     Stratejik Servis Yönetimi.

d.     Tedarikçi Yönetimi ve Seçimi.

                                                    i.     Tedarikçi seçimi ve çözülmesi.

                                                   ii.     Tedarik Sözleşme Yönetimi.

4.     Yönetim (MANAGING).

a.     Yönetim ve Planlama.

                                                    i.     Tahminleme.

                                                   ii.     Plan.

                                                  iii.     İzleme ve Kontrrol.

                                                  iv.     Kapasite ve Uygunluk Yönetimi.

b.     İş Dirençliliğinin Yönetimi.

                                                    i.     Risk ve Fırsat Yönetimi.

                                                   ii.     Olay Yönetimi ve Önlenmesi.

                                                  iii.     İş Devamlılığı.

c.      İş Gücü Yönetimi.

                                                    i.     İşgücü ve Personel Yönetimi.

                                                   ii.     Yetenek ve Kariyer Geliştirme.

                                                  iii.     Kurumsal Eğitim.

                                                  iv.     İş Ekiplerinin Güçlendirilmesi.

5.     Destek.

a.     Uygulama Destek.

                                                    i.     Nedensel Analiz ve Çözümleme.

                                                   ii.     Konfigürasyon Yönetimi.

                                                  iii.     Karar Analizi ve Çözümleme.

b.     Güvenlik Yönetimi.

c.      Emniyet Yönetimi.

6.     İyileştirme.

a.     Performans İyileştirme.

                                                    i.     Süreç Yönetimi.

                                                   ii.     Süreç Varlıkları Geliştirme.

                                                  iii.     Performans Yönetimi ve Ölçümleme.

b.     Yeteneklerin Geliştirilmesi ve Sürdürülmesi     .

                                                    i.     Yönetişim.

                                                   ii.     Altyapı Geliştirme.

7.     Uygulama.

 

 

 

- İletişim

İlişkilerimizde ve eğitimlerimizde uzmanlık ilkemizdir. Bizimle irtibata geçerseniz, size nasıl yardım edebileceğimize ve nasıl katkı yapabileceğimize birlikte karar verebiliriz. Acil ihtiyaçlarınız veya uzun vadeli hedefleriniz için bize ulaşabilirsiniz.

Adres

Ankara / TURKEY

Sosyal Medya

- İletişim Formu