EU Contract Management - PRAG Rules

Avrupa Birliği Müktesebatı (acquis communautaire), temel Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardımcı hukuk kaynaklarında (tüzük, karar, yönerge vs.) yer alan kural ve kurumlar bütününü ifade etmektedir.

PRAG (Procurement Rules & Procedures) sözleşme yönetimi kuralları ile gerek hibe başvuruları, ihale koşulları ve sözleşme yönetimi kurallrı belirlenmiş olup. Tüm AB proje sözleşmeleri sözkonusu kurallarla tabidir.

Eğitimin Amacı

AB Hibe Programlarından en üst seviyede oranda fayda sağlanabilmesi için, proje hazırlama, değerlendirme ve sözleşme aşamalarında uyulması gereken kuralların detaylı olarak açıklanması,

AB programları kapsamında belirlenen uygulama usul ve esaslarının yanında proje hazırlama ve proje yönetimi konularında bilgi ve tecrübelerin aktarılması.
     
Eğitim programı toplam (1 gün) 6 ders saati olarak planlanmıştır.
 
Kimler Katılmalı

Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar. AB Hibe tekliflerinin değerlendiricileri ve Proje Yürütücüleri. AB Hibe Programlarından yararlanabilecek, projeler konusunda atılım yapmak isteyen şirketler, belediyeler, valilikler, kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar, sendikalar, diğer sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, üniversiteler v.s. gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri, yöneticileri, proje sorumluları ve/veya adayları, bu konuda kendini geliştirmek isteyenler.

 • AB Hibe ve Hibe Programları ile Genel İşleyişi
 • PRAG Tedarik Kural ve Prosedürleri (PRAG Procurement Rules & Procedures) 
  • Tanım
  • Uygunluk (Eligibility)
  • Köken (Menşe) (Origin)
  • Reddedilme Nedenleri Grounds for Exclusion
  • Görünürlük (Visibility)
  • Müzakere Kuralları
  • Değerlendirme komitesi
  • Teklif değerlendirme
  • Sözleşme
  • Sözleşme iptal kuralları
  • Sözleşme değişikliği
 • Servis Sözleşmeleri (Service Contracts)  
 • Destek Sözleşmeleri (Supply Contracts), Teknik Yardım  
 • Hibe Projeleri Çağrıları, Sistematiği, Metodolojisi, Uygulama Usul ve Esasları (ToR)

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form