Measurement and Analysis Training

Bilişim alanında faaliyet gösteren kurumlarda “CMMI Modeline Uygun olarak Ölçümleme ve Analiz Sürecinin Geliştirilmesi-İyileştirilmesi” çalışmalarına yol göstermek amacıyla gerekli temel bilgilerin ve deneyimlerin aktarılması planlanmaktadır, konular karşılıklı iletişime dayalı bir çalıştay kapsamında ele alınacaktır.

Çalıştayda özellikle;

  • Metriklerin tanımlanması ,
  • Metriklerin toplanma yöntemleri,
  • Ölçüm sonuçlarının analiz edilmesi

konuları üzerinde durulacaktır.

Çalıştaya katılım sonucunda, Ölçümleme ve Analiz altyapısının oluşturulması ve sürecin yönetilmesi amacıyla, izlenecek yöntemler ve bu yöntemlerin hayata geçirilmesi konusunda bilgi sahibi olunacaktır.

Çalıştay programı 1 gün (6 saat) olarak planlanmıştır.

Eğitim, BT organizasyonlarındaki, Üst Düzey Yöneticiler, Proje Yöneticileri, Kalite Yöneticileri ve Proje ekip üyelerine, yöneliktir.

Eğitim süresince “Ölçümleme ve Analiz Süreci”, “örnek bir kurgu” içinde ele alınarak örneklenecektir.

  • Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetlerinin Planlanması
  • Metriklerin Tanımlanması ve Dokümante Edilmesi
  • Metrik Toplama Yöntemlerinin Tanımlanması ve Metrik Toplama
  • Toplanan Metriklerin Analiz Edilmesi
  • Analiz Sonuçlarının Raporlanması
  • Yayımlama
  • Sürecin Değerlendirilmesi

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form