Training and Consulting Services

Filiz ESER DANIŞMANLIK

EĞİTİMLER

 

Eğitim Adı - Kodu

Model/Standart

Açıklama

Süre

Proje Yönetimi Bilgi Alanları

ISO 21500 Proje Yönetimi Eğitimi ve Sertifikasyonu

ISO 21500

Eğitim sonunda yapılacak sınav sonunda başarılı katılımcılar uluslararası geçerli resmi ISO 21500 sertifikasına sahip olacaklardır.

Detaylı bilgi için info@fidesbt.com

5 gün

Proje Yönetimi

PMBOK6

Eğitimde temel Proje Yönetimi kavramlarına yer verilmektedir, konuyla ilgili uzman ve yöneticiler/adaylarına yöneliktir.

2 gün

Çevik Proje Yönetimi

PMBOK6

Temel proje yönetimi konularının yanısıra Çevik Proje Yönetimi yaklaşımlarının da ele alınacağı eğitim Proje Yöneticileri veya adaylarına yöneliktir.

2 gün

Proje Yönetimi –

PMP Sınavına Hazırlık

PMBOK6

Proje Yönetimi kavramlarının detaylı olarak ele alındığı eğitimde, örnek proje uygulaması yapılmaktadır. Eğitimin sonunda Proje Yönetimi alanında, uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi olunacaktır. Eğiitm içeriği uluslararası PMP sınavına hazırlık amacıyla düzenlenmiştir.

35 saat

Proje Yönetim Ofisi

PMBOK6

Kuruluşlarda proje yönetim ofisi(PYO) yapılandırılmasının sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için, temel bilgiler ve

PYO iş süreçleri hakkında bilgilendirme sağlanacaktır.

1 gün

Yazılım Proje Yönetimi

CMMI

Temel proje yönetimi prensipleri sektörden bağımsız olarak ortaya konmuştur. Ancak Yazılım Projelerinin yönetilmesinde izlenecek metodoloji oldukça farklılaşmaktadır.

Eğitimde CMMI modeline göre yazılım/sistem proje yönetim süreçleri ele alınmaktadır

3 gün

AB Projeleri

Proje Döngü Yönetimi(Project Cycle Management)

PCM

AB hibe proje geliştiricileri, yürütücüleri ve faydalanıcılarına yönelik olarak, AB proje yönetim standardı olan PCM ile projelerin hazırlanması ve yönetilmesi için uygulamalı olarak bilgi edinilmesi sağlanacaktır.

2 gün

AB Sözleşme Yönetimi – PRAG Kuralları

PRAG

AB projelerinin hazırlanması, planlanması ve yürütülmesinde uygulanması gereken sözleşme kuralları ve ihale usulleri öğrenilecektir.

1 gün

Kurumsal Dönüşüm

Çevik Dönüşüm

Deloitte Agile Approach,

CMMI v2.0

Kurumların belirsizlik ortamında kurumların ihtiyaç duyduğu; Dijitalleşme, İnovasyon, Yılmazlık, Risk ve Kriz durumlarını başarıyla yönetme becerileri kazandıracak stratejik dönüşümün yol ve yöntemlerinin kazanımı amaçlanmaktadır.

2 gün

İş Süreçleri Yönetimi ve İyileştirilmesi

ISO

Kurumlarda iş süreçlerinin tanımlanması, iyileştirilmesi için teorik ve pratik bilgiler verilecektir.

 

1 gün

CMMI Modeline Göre Yazılım/Sistem Müh. Süreç İyileştirme (Modellenmesi) – tüm süreç alanları

CMMI

Yazılım/Sistem Müh.süreçlerini izleyen kuruluşlara yönelik olarak ülkemizde ve yurtdışında geniş kabul gören CMMI (Bütünleşik Kapasite Olgunluk Modeli) sertifikasyonuna hazırlık için gerekli tüm süreç alanlarında detaylı bilgilendirme sağlanacaktır. Süreçler örnek kurguyla ele alınacaktır.

Süreçler kuruma özel örnek kurguyla ele alınacaktır.

5 gün

ISO 31000 Risk Yönetimi

PMBOK6, CMMI ISO, 31000

Kurumsal Risk Yönetimi ve Proje risk yönetimi süreciyle ilgili temel kavramlar hakkında uygulamalı olarak bilgi edinilmesi sağlanacaktır.

1 gün

Konfigürasyon Yönetimi – DevOps

CMMI

Yazılım üreten kuruluşlar için, “Konfigürasyon/Yapılanış” Yönetiminin bilinmesi ve uygulanması hayati önem taşır. Eğitimde pratik örneklerle desteklenerek konunun anlaşılması sağlanacaktır. DevOps felsefesine yer verilecektir.

2 gün

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞMANLIK Hizmetleri

Danışmanlık Konusu

Model/Standart

Açıklama

Kurumsal Dönüşüm – Çevik Dönüşüm

Deloitte Agile Transormation Approach,

CMMI v2.0

Kurumların belirsizlik ortamında kurumların ihtiyaç duyduğu; Dijitalleşme, İnovasyon, Yılmazlık, Risk ve Kriz durumlarını başarıyla yönetme becerileri kazandıracak stratejik dönüşümün yol ve yöntemlerinin kazanımı ile kuruma benimsetilmesi için Koçluk ve Danışmanlık.

Proje Yönetimi

ISO 21500 akredite

 

PMBOK

Kurumlarda proje yönetim süreç altyapısının oluşturulması, denetimi

Proje teklifi hazırlama

  • Proje yaşam döngüsünün muhtelif aşamalarında, “Proje

Yönetimi”, “Sözleşme Yönetimi”, “Risk Yönetimi”, “Kalite Yönetimi” pozisyonlarında görev alma

  • Projelerin denetlenmesi, Teknik Yardım desteği

Proje Yönetim Ofisi

ISO 21500 akredite

PMBOK

Kurumlarda Proje Yönetim Ofisi kurulması, alt yapısının oluşturulması

Yazılım Mühendisliği Proje Yönetimi

CMMI Dev

Yazılım Proje tekliflerinin oluşturulması, gereksinim analizinin yapılması.

Proje yaşam döngüsünün muhtelif aşamalarında, “Proje Yöneticisi”, “Sözleşme Yöneticisi”, “Risk Yöneticisi”, “Kalite Yöneticisi” pozisyonlarında görev alma.

Projelerin denetlenmesi, Teknik Yardım desteği

CMMI Modeline Göre Yazılım/Sistem Mühendisliği Süreç Yönetimi ve Modellenmesi

CMMI Dev

CMMI modeline uygun Kurumsal Süreç Altyapısının oluşturulması, işletilmesi, denetimi, tüm süreç alanları için.

SPICE metodolojisine göre kuruma özel süreç modellenmesi

ISO 15504

SPICE modeline uygun Kurumsal Süreç Altyapısının oluşturulması, işletilmesi, denetimi, tüm süreç alanları için.

Risk Yönetimi

PMBOK, CMMI ISO, 31000

Kurumsal Risk Yönetimi, proje risk yönetimi altyapılarının oluşturulması ve yönetimi

Proje Döngü Yönetimi

PCM

Kalkınma ajansları, AB Hibelerine projelerin hazırlanması ve yönetilmesi.

Yazılım Konfigürasyon Yönetimi

CMMI Dev

ISO 10007

Yazılım üreten kuruluşlar için, “Konfigürasyon/Yapılanış” Yönetimi altyapısının oluşturulması, desteklenmesi.

Çağrı Merkezinizle Fark Yaratın – BT Hizmet Yönetimi

ITIL

Çağrı Hizmeti veren kurumlarda Servis Yönetimi altyapısının oluşturulması, desteklenmesi.

AB Sözleşme Yönetimi

PRAG

AB projelerinin sözleşme yönetimi konusunda destek

İş Süreç Analiz-Hedef Yönetimi

ISO

Kurumlarda iş süreç altyapısının oluşturulması, iyileştirilmesi ve denetimi

 

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form