PMO Planning

Aynı anda birden fazla proje, portföy veya programın yürütüldüğü kurumlarda; Ortak Kurumsal Proje Yönetimi anlayışının ve Standartlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, proje ekiplerine eğitim, koçluk hizmetlerinin merkezi olarak verilmesi, kaynakların verimli kullanılması, merkezi planlama, izleme, risk yönetimi gibi pek çok avantajları nedeniyle “Proje Yönetim Ofisleri” kurulmaktadır.

Bu eğitim ile katılımcıların kurumsal Proje Yönetimi anlayışı ile tanışmaları ve Proje Yönetimi Ofisinin kuruluş aşamaları konusunda bilgilenmeleri amaçlanmaktadır.

  1. Program, portföy ve proje nedir?
  2. Proje Yönetim Ofisi işlevleri
  3. Proje Yönetimi Ofisinin yapısına karar verilmesi
  4. PYO kuruluş aşamaları          
  5. PYO işletilmesi
  6. Uygulama

Toplam 6 saat

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form