Project Cycle Management

Eğitimin Amacı

 • Hibe programları kapsamında belirlenen uygulama usul ve esaslar ile proje hazırlama ve proje yönetimi konularında bilgi ve tecrübeleri aktarmak,
 • Hibe programları kapsamında mantıksal çerçeve temelinde projeler üreterek yine proje döngüsü içerisinde yönetimini gerçekleştirebilecek uzmanlar yetiştirmek,
 • Kurum ve kuruluşlar ile ilgili uzmanların proje fikirlerini belirlenen sistematik ve metodolojilere uygun bir şekilde proje teklifi olarak sunmalarını sağlamak ve başarı oranlarını yükseltmek

Kimler Katılmalı

AB Hibe Programlarından yararlanabilecek, projeler konusunda atılım yapmak isteyen şirketler, belediyeler, valilikler, kamu kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar, sendikalar, diğer sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, üniversiteler v.s. gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri, yöneticileri, proje sorumluları ve/veya adayları, bu konuda kendini geliştirmek isteyenler.

 • AB Hibe ve Hibe Programları ile Genel İşleyişi
 • Fikir, Proje Fikri ve İşleyiş Açısından Proje Mantığı Oluşturma
 • Projeye Göre Faaliyet / Faaliyete Göre Proje Döngüsü ve Temelleri
 • AB ve Diğer Uluslararası Projeleri Hazırlama Tekniğine Giriş ve Genel Yaklaşımlar
 • Hibe Projeleri Çağrıları, Sistematiği, Metodolojisi, Uygulama Usul ve Esasları (ToR)
 • AB Projeleri Döngüsü
 • Projelerde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Projelerin İçsel Analizleri, (Paydaş-Katılımcı / Hedef-Amaç / Sorun-Çözüm / Strateji-Yöntem / Kaynak)
 • Proje Taslağı Oluşturma ve Döngüsel Proje Geliştirme
 • Genel Hedef-Proje Hedefi Uyumlaştırma, Faaliyetler-Sonuç Öngörülmeme
 • Varsayımlar, Riskler, Ön Koşullar, Başarı Göstergeleri, Doğrulama Kriterleri
 • Proje Geneli Kaynak Uyumlaştırma
 • Faaliyet Planı Oluşturma
 • Proje Bütçesi Oluşturma ve Alt Aksiyonlarla Uyumlaştırma
 • Hibe Programı Genel Sistemi ve Koşulları, Uygunluk Kriterleri (Tor/Grant Scheme)
 • Proje Tekliflerinin Değerlendirilmesi, Genel Değerlendirme Cetveli / İdari Uygunluk / Proje ve Başvuru Uygunluğu / Teknik ve Mali Uygunluk
 • Başvuru Formlarının Doldurulması (Grant Application Form)

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form