Process Management

Eğitim sonunda; 

 • Kurum kültürünün gelişmesi,
 • Ölçümlenebilir süreçler,
 • Sürekli iyileşen kurumsal yapı,
 • Proje/operasyon maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Ürün/hizmet kalitesinin arttırılması,
 • Tekrarlanan işlerle(rework) geçen zamanın azaltılması,
 • Öngörülen zaman ve kaynak maliyetlerindeki sapmaların azaltılması,

gibi hayati kazanımlar sağlanması için izlenecek yöntemler konusunda bilgi edinilmesi sağlanacaktır.

Kimler Katılmalı:

Eğitim, organizasyonlarda her seviyede süreçlerin tanımlanmasında, yürütülmesinde ve iyileştirilmesinde görev alacak Yönetici ve uzmanlar ile, Kalite Yöneticilerine/ uzmanlarına, Süreç İyileştirme ekip üyelerine yöneliktir.

1.Gün

 • Giriş ve Süreçlerle Yönetimin Tanımlanması   (2 saat)
  • Performans nedir, performans göstergeleri, süreç olgunluğu, Balanced-Scored Card, kritik süreçlerin belirlenmesi,
 •  Süreçlerin Belirlenmesi ve Tanımlanması (2 saat)  
  • Süreç belirleme adımları, süreç hiyerarşisi, iş akış şemaları
 • Süreç Performans Göstergeleri, Ölçümü ve İzlenmesi (2 saat)
  • Performans nedir, performans göstergeleri, süreç olgunluğu, Balanced-Scored Card, kritik süreçlerin belirlenmesi,

2. Gün

 • Kalite Güvence (1 saat)
  • Kurumsal Kalite Güvence Sistemi altyapısı
 • Süreç İyileştirme (2 saat)
  • Süreç iyileştirme döngüsü, süreç durum tablosu, süreç analizi
 •  Uygulama (3 saat)
  • Kuruma özgü süreç yönetimi sistemi için uygulama yapılacaktır.

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form