Spice Methodology

SPICE TS/ISO/IEC 15504 standardı YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME, YETENEK VE OLGUNLUK BELİRLEME amacıyla geliştirilmiştir. SPICE Yazılım organizasyonlarının ihtiyaç duyduğu, süreç modellerinin kazanımı ile birlikte kurumsal yetenek ve olgunluk belirlemede ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Üretilen yazılımların, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışı pazarında rekebet avantajları kazanabilmesi için kullanılan teknolojinin yanısıra, uygulanan süreçlerin mükemmelliği önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Yazılım projelerinde izlenen süreçlerin yeteneği ve olgunluğunun belgelenmesi günümüzde şirketlerin karnesi haline gelmiş durumda.

Eğitimde SPICE metodolojisine göre Yazılım üretiminin, projelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teknikler üzerinde durulacaktır.

Yazılım organizasyonlarında özellikle Planlanabilirlik, Ölçülebilirlik ve İzlenebilirlik sağlanması amacıyla yürütülmesi gereken çalışmalar detaylandırılacaktır.

Eğitim, Yazılım organizasyonlarında her seviyede görev alacak yazılım profesyonellerine, Yazılım Yöneticilerine, Kalite Yöneticilerine/ uzmanlarına, Süreç İyileştirme ekip üyelerine yöneliktir.

Eğitim süresince tüm süreçler “örnek bir kurgu”  içinde ele alınarak örneklenecektir.

Eğitim süresi 16 saat (2 gün).

Süreçlerle Yönetime Giriş 

Süreç ve proje kavramları üzerinde durulması. 
*   SPICE metodolojisi ile Yazılım Geliştirme süreçlerine genel bakış, süreçler arası ilişkiler konularında bilgilendirme. Süreç yeterlilik boyutu.

Temel Yaşam Döngüsü Süreç Grupları

 • Satınalma- Edinim (ACQ)
 • Tedarik (SPL)
  • SPL.2 Ürünün Piyasaya Çıkarılması
 • Mühendislik (ENG)
  • ENG.1 Gereksinimlerin Sağlanması
  • ENG.4 Yazılım Gereksinim Analizi
  • ENG.5 Yazılım Tasarımı
  • ENG.6 Yazılım Kurulumu
  • ENG.7 Yazılım Entegrasyonu
  • ENG.8 Yazılım Testi
  •  
 • Operasyonel (OPE)

Destekleyici Yaşam Döngüsü Süreç Grupları

 • Destek
  • SUP.1 Kalite Güvence
  • SUP.2 Doğrulama
  • SUP.5 Denetleme
  • SUP.7 Belgeleme
  • SUP.8 Konfigürasyon Yönetimi
  • SUP.9 Problem Çözüm Yönetimi
  • SUP.10 Değişim İsteği Yönetimi

Kurumsal Yaşam Döngüsü Süreç Grupları

 • Yönetim
  • MAN.2 Kurumsal Yönetim
  • MAN.3 Proje Yönetimi
  • MAN.4 Kalite Yönetimi
  • MAN.5 Risk Yönetimi
  • MAN.6 Ölçüm
 • Kaynak ve Altyapı
  • RIN.1 İnsan Kaynakları Yönetimi
  • RIN.2 Eğitim
  • RIN.3 Bilgi Yönetimi
  • RIN.4 Alt Yapı

Süreç Geliştirme Süreç Grupları

 • PIM.1 Süreç Kurulumu
 • PIM.2 Süreç Değerlendirmesi
 • PIM.3 Süreç İyileştirme

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form