Software Project Management

Kamu İhale Kurumu, veya özel projelerde, çoğunlukla standart format ve metodoloji kullanılması istenmektedir. Gerek Teknik Şartnamede belirtilen uygunluk kriterlerini sağlamada, gerekse kalite standartlarına(CMMI, ISO, TSE) uygunluk açısından proje yönetimi yaşam döngüsünün uygulanması proje kazanımında ve projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük öneme sahiptir.

Temel Proje Yönetimi yaklaşımı benzer olsa da Yazılım Projelerinde izlenen yaşam döngüsü farklılıklar taşımaktadır. Bu eğitim ile katılımcıların Yazılım Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü konularında bilgilenmeleri amaçlanmaktadır. 

Süre:

Eğitim programı yazılım proje yönetimi süreç alanlarını kapsayacak şekilde, toplam 12 ders saati olarak planlanmıştır.

Kimler Katılmalı:

Eğitim, Yazılım Proje Yönetimi standard ve metodolojileri konusunda bilgilenmek isteyen ve bir proje içinde yer alan kişiler. Proje Yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyen kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, proje yönetimine ilgi duyan Üniversite öğrencilerine yöneliktir.    

Eğitim içeriği CMMI Dev 1.3 modeli esas alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim süresince “Yazılım Proje Yaşam Döngüsü”, “örnek bir kurgu”  içinde ele alınarak örneklenecektir!  

Bilgi için, 312-440-8448 veya e-posta info@fidesbt.com.

"Bu eğitim programı, proje hedeflerine ulaşılmada, kalite yönetiminin katkısının önemsendiği bir bakış açısı ile hazırlanmıştır. "

 1. Yazılım Mühendisliğinde CMMI modelinin uygulanması
 2. Proje Başlangıç ve Planlama
 3. Tahminleme
 4. Proje Bütçesi, Kaynak Planlaması
 5. Gereksinimlerin Yönetimi
 6. Proje Yürütme ve Kontrol
 7. Proje Dokümantasyon ve Kalite Yönetimi
 8. Risk Yönetimi
 9. Konfigürasyon Yönetimi
 10. Proje Ölçümleme Yönetimi
 11. Proje Kabul ve Kapanışı
 12. Uygulama

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form