Innovation and PM

Varlıklarıyla  bizleri onurlandıran; Sayın Başkanlarım, Sayın Genel Müdürlerim, Saygıdeğer ASO’muzun değerli Yönetim Kurulu Üyesi, Değerli Katılımcılar;

Proje Yönetim Derneği tarafından Ankara Sanayi Odası desteğiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen “Inovasyon ve Proje Yönetimi” konulu Sempozyuma hoşgeldiniz diyor Proje Yönetim Derneği adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Derneğimiz kurulduğu 23 Ekim 1995 tarihinden itibaren hem kendi içindeki eğitim ve seminerlerle proje yönetimi konusunda ortak dil, düşünce ve anlayış birliği geliştirmeye çalışmış, hem de çeşitli kurum ve kuruluşlarda proje yönetimi ve alt süreçleri alanlarında çeşitli eğitimler, seminerler vermiştir.

Halen kayıtlı üye sayımız 110’dur. Dernek tüzüğünün 2nci maddesinde belirtilen genel ve özel amaçlara ulaşılmasında çalışmak isteyen, üyelik yönetmeliğinde belirtilen; meslek töresine uymayı taahhüt eden, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş gerçek kişiler ve gerekli yasal koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla tüzel kişiler derneğimize üye olmak üzere müracaat edebilirler.  

Bir düşünce kuruluşu olan Derneğimizin temel amacı “Türkiye’de Kamu ve Özel sektör kuruluşlarında Proje Yönetim anlayışının temellerinin yerleşmesine, gelişmesine ve bu anlayışın uygulanmasına katkıda bulunmak” tır, Ülkemiz için çok büyük gelişim fırsatlarını barındırdığını düşündüğümüz  “Inovasyon (yenilik) ve Proje Yönetimi” konusundaki bu etkinliği düzenlemekten gurur ve mutluluk duymaktayız.

Sempozyumda gerçekleştirilecek 3 panelde Tübitak’tan, KOSGEB’den, Üniversitelerden, Kamu ve Özel sektör Kuruluşlarından çok değerli konuşmacılar bildiriler sunacaklardır.

Birinci panelde, İnovasyon ve Proje Yönetimi konularında  kuramsal tanımlamaların yapılması suretiyle, İnovasyon nedir, Proje Yönetimi nedir, birbiriyle ilişkileri nelerdir sorularına cevap aranacaktır.

2.panelde, İnovasyon ve Proje Yönetiminin uygulanmasındaki metotlar, yaşanan güçlükler, riskler tartışılacaktır.

3. panelde ise Başarı Hikayelerini dinleme fırsatı bulacağız.

Sempozyum sonunda “inovasyon ve proje yönetimi ilişkileri”, “inovasyonun geleneksel proje yönetim disiplinleriyle çeliştiği noktalar”, “inovasyonun geliştirilmesinde yaşanan zorluklar”, “belirsizliklerin bulunduğu ortamlarda etkin proje yönetimi”, “inovasyonla ilgili önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek fırsatlar”  için sektörel farkındalık ve bilgi paylaşımının sağlanması hedeflenmektedir

Sempozyumun başarılı olması dileğiyle, desteklerini bizden esirgemeyen Ankara Sanayi Odası’na ve  çok değerli sponsorlarımıza teşekkür eder, hepinize saygılarımı sunarım.

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form