Bilişimde Riskler Nereye Kadar - TBD Bilişim 2008

Gelişen teknoloji, artan ihtiyaçlar, başdöndürücü hızla büyüyen küresel pazar ekonomisi, diğer sektörlerin yanısıra Bilişim sektöründe de büyük fırsatları beraberinde getirmektedir. Büyük fırsatlar beraberlerinde tehlikeleri de barındırmaktadır. Risklerin farkında olmak, onlardan korunmak hatta faydaya dönüştürülmesi başarılı bir Risk Yönetimi ile mümkündür. Risklerden kaçınamayacağımızı bilerek, risklerle birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekmektedir. 

Risk Yönetim sürecinin amacı, ürünün veya projenin yaşamı süresince hedeflerine ulaşmasında ki olumsuz etkileri hafifletebilmek için, gerekli olan risk önleme aktivitelerinin belirlenip planlanabilmesi için potansiyel problemlerin oluşmadan önce tanımlanmasıdır. Süreç, risklerin tanımlanmasını, önceliklendirilmesini, risk azaltma tekniklerini, beklenmedik durum planlarının oluşturulmasını, riskleri ölçümleyebilmek için parametrelerin tanımlanmasını, gerektiğinde beklenmedik durum planlarının uygulanmasını kapsar.

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form