Ölçmeden Bilemezsin, Bilmeden Yönetemezsin

Nesnel planlama ve tahminlemeler, İlerleme ve performansların İzlenmesi, Süreçlerle İlişkili Ortaya çıkan problemlerin tanımlanması ve çözümlenmesi gibi pek çok yönetimsel ihtiyaç kurumsal ölçümleme yeteneğinin önemini ortaya koyar.

Ölçümleme ve Analiz ile yönetimin bilgi ihtiyacının karşılanması sağlanır ve sürdürülebilir.
Ölçme aktiviteleri sayesinde iş alanı, kurumsal birimler ve projeler seviyesinde tekrarlanan işler minimize edilebilir. 
Böylece daha az eforla yani maliyetle, daha çok iş yapmanın yolları bulunabilir.

http://dinamikler.org/2013/sunum45.asp

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form