Is your Software Processes PERFECT?

Soruları arttırmak mümkün! Ülkemizde yazılım firmalarının karşı karşıya oldukları sorunları çözmelerine ve küresel rekabet avantajı elde edebilmelerine yardımcı olmak için F&E Danışmanlık çözüme yönelik bir seri atölye çalışması hazırladı.
 
Yazılım/Sistem Mühendisliği Süreç Yönetimi (CMMI) atölye çalışması;

  • Proje maliyetlerinin düşürülmesi,
  • Ürün/hizmet kalitesinin arttırılması,
  • Tekrarlanan işlerle geçen zamanın azaltılması gibi  bir kurum için hayati kazanımlara yönelik süreçlerin modellenmesi yöntemleri üzerinde durulacaktır.

Yazılım Proje Yönetimi (CMMI, PMBOK) atölye çalışması;

Yazılım projelerinin planlanan zaman, kaynak ve maliyetle sonuçlandırılmasına yönelik olarak;

  • Yazılım projesi planlama, yürütme, izleme ve kontrol,
  •  Risklerin yönetilmesi,
  • Gereksinimleri yönetilmesi/geliştirilmesi, Konfigürasyon Yönetimi gibi önemli kazanımlar üzerinde durulacaktır.

Konfigürasyon Yönetimi (CMMI) atölye çalışması;

Bir yazılım firması için hayati önem taşıyan “Yazılım varlıklarının güvence altına alınması, takibi ve kontrolü”  için yöntemler üzerinde durulacaktır.

Ölçümleme ve Analiz atölye çalışması:

Stratejik ve proje hedeflerine uygunluk sağlanması için, ölçümleme ve analiz yöntemleri üzerinde durulacaktır.

F&E Danışmanlık atölye çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi için info@fidesbt.com

- Contact

Our expertise in our relationships and in our training is our ilk. If you get in touch with us, we can decide together how we can help you and how we can contribute. You can contact us for your immediate needs or your long-term goals.

Address

Ankara / TURKEY

Social Media

- Contact Form